Plicare is een platform van preventie verpleegkundigen. Wij bewegen ons tussen het medische en sociale domein en zo dicht mogelijk naast de huisarts. Onze preventie verpleegkundigen zijn gemakkelijk bereikbaar en zichtbaar aanwezig in de wijk, bij voorkeur op de vindplaats van de kwetsbare burger.

Direct toegankelijk

Plicare is toegankelijk voor inwoners met een vraag op het gebied van preventie, wonen, zorg en welzijn. De preventie verpleegkundige zet zich in om de eigen kracht, de eigen regie en het eigen netwerk van de wijkbewoners te versterken. Zo zorgen we ervoor dat formele zorg niet onnodig hoeft te worden ingezet.

Financiering

De financiering van onze werkzaamheden bestaat uit gelden voor Segment 1 (niet-toewijsbare zorg). Wijkbewoners betalen geen kosten voor onze dienstverlening. Zo houden we onze dienstverlening laagdrempelig en toegankelijk. De maatschappelijke kosten die de preventie verpleegkundige bespaart, zijn groot. Dit doet zij voornamelijk door het voorkomen van zorg in de tweede lijn.

Opbouw organisatie

De preventie verpleegkundigen werken zelfstandig in hun eigen wijk of gemeente. Zij worden ondersteund door een directeur die de bovenregionale belangen behartigt. Zij is kwartiermaker. In die hoedanigheid leidt zij onder meer de onderhandelingen met zorgverzekeraars. Tot slot wordt de organisatie drie dagen per week ondersteund door een secretariaatsmedewerker.

Contact

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Plicare? Dan kunt u contact opnemen met onze preventie verpleegkundige in uw wijk of gemeente. In een aantal plaatsen neemt onze preventie verpleegkundige ook deel aan het sociale wijk team (SWT).

Voor bovenregionale zaken kunt u terecht bij het secretariaat, via info@plicare.nl.

Onze partners

Wij werken samen met onderstaande organisaties: